M r Mark Meijjer (41) is als advocaat ingeschreven in het arrondissement Amsterdam. Hij heeft zich onder andere gespecialiseerd in het arbeidsrecht, inclusief de daarmee verbandhoudende sociaal verzekeringsrechtelijke aspecten. Daarnaast kan mr Meijjer u van advies voorzien bij diverse ondernemingsrechtelijke kwesties, kan hij een groot scala van overeenkomsten voor u opstellen en beoordelen en voert hij een algemene procespraktijk.
D e werkwijze van mr Meijjer kenmerkt zich door een nauw onderling contact met zijn cliënten en een grote betrokkenheid bij de dossiers die hij behandelt, zonder daarbij de noodzakelijke professionele afstand te verliezen. Het maakt mr Meijjer bij uitstek geschikt voor dienstverlening aan kleine en middelgrote ondernemingen. Zijn persoonlijke ervaringen in het midden- en kleinbedrijf komen mr Meijjer daarbij uitstekend van pas. Maar ook werknemers, met name uit het midden en hoger kader, zullen zich bij mr Meijjer al snel op hun gemak voelen.